معرفی

مشخصات فردی

مهدی همایون فر

نام - نام خانوادگی : مهدی   همایون فر

پست الکترونیکی : homayounfar@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : امام حسین (ع) 77-81

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تربیت مدرس 82-84

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران 86-92

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت صنعتی و اجرایی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 5

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی تمام وقت

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387-04-01

مهدی همایونفر
مهدی همایون فر

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^